ผู้เป็นที่รัก

ขณะใดเรียกกำลังหาความรัก
ขณะนั้นย่อมรักใครไม่ได้
ผู้ใดร้องขอความรัก
แน่นัก ว่าเขารักใครไม่เป็น

ขณะใดเรียกกำลังหาความรัก
ขณะนั้นย่อมรักใครไม่ได้
ผู้ใดร้องขอความรัก
แน่นัก ว่าเขารักใครไม่เป็น
ผู้ที่ไม่ร้องขอความรัก
เขาจึงแจกจ่ายความรักของเขาได้
ผู้ที่ต้องการให้ผู้อื่นนิยมตน
เขาย่อมไม่เป็นตัวของเขาเอง
จงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์
โดยมิได้หวังความเป็นที่รักตอบแทน
ความเป็นที่รักที่แท้จริง
จึงจะมีโอกาสเกิดขึ้น

Read more
แสดงความเห็น